SQ en CD4 Quadrafonie LP’S

Quadrafonie SQ CD4
Er zijn 2 types quadrafonie:
– Matrix. Hieronder vallen de varianten SQ en QS. Dolby Surround is ook zo’n systeem. Matige voor-achter kanaalscheiding, standaard decoders halen 6 a 12dB tussen voor en achter, en tussen de achterkanalen nog minder.
De achterkanalen worden in fase gecodeerd.

– Discreet. Hieronder vallen de varianten CD-4 en UD-4, ook wel quadradisk genoemd. Prima kanaalscheiding van meer dan 20dB. Een gecompliceerd systeem wat me aan FM-Stereo doet denken zorgt voor het coderen van de achterkanalen.

Deze systemen hebben verschillende eisen voor de platenspeler.
– Matrix systemen stellen geen bijzondere eisen aan de speler. Een doodnormaal stereo element is geschikt.

– Discrete systemen stellen wel bijzondere eisen aan de speler. Het CD-4/UD-4 systeem gebruikt een frequentiebereik tot 45kHz. Het element moet dat correct weer kunnen geven, en tevens mag de groefbelasting niet te hoog zijn. Dit laatste betekent dat er GEEN normale naalden gebruikt mogen worden. Dit moet een naald met extra groot contactoppervlak zijn. De Shibata naald is hier een goed voorbeeld van.

Weergave van CD-4 en UD-4 platen met een normaal stereo element resulteert in overmatige slijtage van de supersone informatie die op de plaat staat en extra groefruis.
Weergave van SQ en QS platen met een normaal stereo element is helemaal in orde. Het stereobeeld kan wel wat vreemd lijken door de fasecodering van een deel van het geluid.
BRON:http://forum.vinl.net/index.php?topic=113.0