Magnasphere Viva Informatie

Magnasphere

Het is allang geen geheim meer:alleen de modernste luidsprekertechnologie maakt de vooruitgang van de heden­daagse hifi-elektronica werkelijk hoorbaar. Het is ook deluidspreker die uiteindelijk beslist, welke Cd-speler of versterker het beste klinkt.

Magnat, wereldwijd een van de meest toonaangevende luidsprekerfabrikanten, heeft door talrijke innovaties een wezenlijke bijdrage aan de huidige kwaliteitsstandaard voor hifiweergave geleverd. Met haar nieuwe VIVA – lijn zet Magnat weer eens de toon; eenmijlpaal in de hifigeschiedenis: de brug tussen functie en vorm in de luidsprekerbouw. Perfecte klank en vooruitstrevende design zijn niet langer voorbehouden aan een enkeling. Iedere muziekliefhebber die zich enthousiast aan hifi wijdt, en zich daarnaast graag met mooie dingen omringt, vindt bij VIVA wat hij zoekt. Wanneer u een hifi-installatie gaat kopen, neem dan nu deze aloude raad méér dan ooit serieus: kies onverwijld eerst de luidsprekers, en beslis dan over de elektronica. Het resultaat zal u rijkelijk belonen.

De nieuwe Magnat luidspreker­serie VIVA: perfecte klank in vooruitstrevende design. VIVAis niet alleen voor veeleisende oren, maar ook voor verwende ogen.

De bekende ontwerper Hans W. Mattis zag in de omvorming van de saaie luidsprekerkist zijn tot op heden grootste uitdaging. Zo legde hij bij de vormgeving van de VIVA serie het zwaartepunt bij design in detail, niet te verwarren met het toevoegen van overbodige frutsels.

VIVA: luidsprekers in koel, edel zwart, gereduceerd tot het wezenlijke, met een ferme, boeiende lijnvoering.

Als vormgevingsdetail valt het voor VIVA karakteristieke metalen front op, omrand door een getand reliëf dat aan de VIVA een futuristisch accent toevoegt.

De materiaalmix van hout, metaal en kunststof geeft de VIVA een onvervreemdbaar uiterlijk.

Meest in het oog springend detail echter zijn de verwissel­bare sierlijsten met Magnat­logo, en de VIVA-typeplaatjes. De meegeleverde lijsten en plaatjes in de kleur magenta kunnen eenvoudig tegen het standaard-zilver-of-zwart worden uitgewisseld, en directheeft uw luidspreker een ander, individueel aanzien. Met de uitwisseling van het VIVA typeplaatje in het zwierige handschrift van designer Mattis wordt weer een ander accent geplaatst. Als bijzondere verfijning biedt VIVA u de mogelijkheid om sierlijsten en typeplaatjes naar uw eigen inzicht van een accentkleur te voorzien, bij voorbeeld ontleend aan het omringende interieur. Zo vervlecht men de luidspreker met zijn omgeving tot een consequent smaakvol geheel.

Doel van de ontwikkeling van VIVA was de ideale verbinding tussen optimale klank en voor­uitstrevende vormgeving. De eenvoudige vormen van werkelijk functionele design zijn tijdloos mooi en verliezen nooit hun bekoring.

Zo is de karakteristieke slanke vorm van VIVA-luidsprekers niet de een of andere modeuiting de vorm leidt tot een ideaal afstraalvlak zonder storende signaalreflecties. Op een paar cosmetische details na heeft praktisch elke zichtbare lijn, welving of dimensie bij VIVA de functie om tot optimale muziekweergave te komen. VIVA – de unieke synthese van vorm en techniek.

Vanaf het moment dat de mens in staat was geluid te registreren, is hij ook bezig geweest om die registratie zo natuurgetrouw mogelijk te kunnen weergeven.

Gedicteerd door de versterkende werking van een hoorn werden de eerste weergevers, bestaande uit een strakgespannen membraan, gekoppeld aan een trechtervorm. Daarmee was ongewild een begin gemaakt met het reproduceren van geluid in één bepaalde richting. Het was meteen ook de belangrijkste tegenstelling met het oorspronkelijke gedrag van de geregistreerde stemmen en muziekinstrumenten, waarvan het geluid zich immers in alle richtingen voortplant.
De uitvinding van de elektronenbuis zorgde op den duur voor het verdwijnen van de hoorn: elektromagnetische luidsprekers namen de taak over. Maar het verschijnsel van de eenrichtingsweergave bleef bestaan: weliswaar gaven deze luidsprekers in het lage register vrijwel rondom de­zelfde geluidsenergie af, maar van nature werd het geluidmeer en meer gebundeld naar­mate de frequentie toenam. Dit verschijnsel wordt ook wel ‘beaming’ genoemd. Het volledige klankspectrum was alleen recht voor de luidspreker waarneembaar, naarmate men er méér schuin voor of uiteindelijk zelfs naast stond, werd het geluid méér aangetast. Met de komst van stereo verdubbelde dit probleem zich. Voor ongekunstelde, natuurgetrouwe stereoweergave bleken luidsprekers met royale spreiding het meest geschikt. Met de komst van kleine dometweeters werd die spreiding al aardig bereikt, maar veel verder dan 120° kwam men niet.

Allerlei trucs werden bedacht om spreiding te optimaliseren: verstrooiing door middel vanakoestische lenzen, afbuiging via reflectors voor weergave via de achtermuur, meerdere eenheden onder verschillende hoeken gemonteerd.

Op papier bestond de perfecte weergever allang: de puntbron, het theoretische ideaal. Een kleine, mogelijk massaloze weergever, van hoog tot laag stralend in alle richtingen. Tegelijk ook een natuurkundige onmogelijkheid.

In het begin van de tachtiger jaren begon Magnat systema­tisch met de research naar een systeem dat deze onmogelijkheid zo dicht mogelijk zou benaderen. Daarbij stuitte zijop het werk van de Franse kernfysicus Dr. Klein, die in de vijftiger jaren een aantal paten­ten vergaarde op het gebied van de massaloze hogetonen weer­gever: de Plasma-luidspreker, bekend geworden onder namen als Ionophone, Ionofane of Ionovac. Deze luidspreker was door de beperkte mogelijkhe­den van de toenmalige elektro­nica uitgerust met een hoorn. Magnat wist in samenwerking met Dr. Klein het ontwerp zodanig te verbeteren, dat de hoorn kon vervallen. En plotseling was daar de massaloze, homogeen rondomstralende luidspreker. Ook de Plasma was slechts geschikt voor het hogetonen bereik, fortuinlijk genoeg net het gebied waar het menselijk oor heel gevoelig is voor richting. De rondomstralende weergave van midden- en lagetonen werd met conventionele luidsprekers gerealiseerd.

Uit deze Plasma een samenstel van zeer complexe en kostbare mechanismenontwikkelde Magnat ondermeer de VIVA 11. 22 en 33 rondomstralende luidsprekers.viva 22 art klein

Voor het zover was, hadden de Magnat-technici nog wel wat hindernissen te nemen. Wilde in het hogetonenbereik geen bundeling optreden, dan moest het dome-membraan niet alleen een kleine diameter hebben, maar ook hard zijn, en zeer stabiel, omdat zelfs al geringe materiaalvervorming weer bundeling tot gevolg zou hebben. Dergelijke harde domes hebben van nature echter een uitgesproken resonantie in het hoorbare gebied; of een te grote massa. Bij Magnat vond men na ontelbare experimenten de aluminiumlegering A 1MgCu, waaruit een zeer lichte dome (0,02 g) met buitengewoon grote mechanische sterkte kon worden vervaardigd. De eenheid werd gepatenteerd onder de naam Magnat Soft-Metal­Dome. De systeemresonantie blijft ver onder de kritische drempel, terwijl de materiaal­resonantie royaal buiten het hoorbare gebied valt.

Belangrijk voor een goed rondomstralend gedrag was ook het formaat van magneet enbehuizing. De magneet mocht de diameter van de dome niet te buiten gaan, en de bolvormige behuizing moest in feite een logische voortzetting van de dome-vorm zijn. Daarvoor was een zeer kleine magneet vereist, die desondanks uitermatekrachtig moest zijn. In samen­werking met Thyssen Stahl werd een magneetmateriaal gecomponeerd uit samarium kobalt en ijzer. De in de Soft­Metal-Dome tweeter toegepaste magneet (zo groot als een gulden, en 3 mm dik) zou in de ferriet-uitvoering 16 maal groter moeten zijn om een­zelfde magnetische kracht uit te oefenen.

Het Ei van Columbus in het systeem is de onconventionele combinatie van twee Soft­Metal-Dome tweeters, die rug aan rug tot een pulserende bol worden geïntegreerd.

Voor midden-laag en laag moesten eveneens complexe maatregelen worden genomen om tot een rondomstralende karakteristiek te komen. Ondermeer door nauwgezet de akoestische wetten te respecteren, zoals in de uitgesproken en kenmerkende zuilvorm van de VIVA’s, zal hier rondom een vrijwel homogene geluidsenergie meetbaar zijn.

De Magnat rondomstralende luidsprekers werden inmiddels internationaal bekroond. Zokreeg de één een Triple Décibel d’Honneur, terwijl het Duitse hifi-blad Stereoplay een andere tot referentie onder de ‘rondom­en dipoolstralers’ uitriep. Ook in de nationale pers kregen de luidsprekers niets dan lof.

In de modellen 11, 22 en 33 past Magnat haar meerdere malen gepatenteerde hoge­tonenkogel toe, die zowel horizontaal als vertikaal het hogere midden en het hoog gelijkmatig rondom afstraalt. Deze kogelvormige afstraling komt overeen met de manier waarop natuurlijke klankbronnen geluid verspreiden.

viva 22 art martijnDe hogetonen luidsprekers van de VIVA 1, 2, 3 en 4 zijn met zeer lichte, desondanks uiterst stabiele polyamide membranenuitgerust. Door de extreem snelle HEM-aandrijving en devloeistofgekoelde spreekspoel kan deze luidspreker hoge tonen tot 25.000 Hz zonder hoorbare vervorming afstralen.

Conus die door hoge inwendige demping (insluiting van lucht­bellen) storende deeltrillingenvermij dt.

Conus uit een speciale kunst­stof, die ondanks zijn lage eigengewicht toch zeer stabielvan vorm is, werkt gecontro­leerd tot voorbij 4.000 Hz in het midden / laag.


Zeer hoog belastbare spreek­spoelen;

High Energy magneten voor betere impulsweergave;

Gegoten chassis;

Stabilisatoren die de kast­stijfheid vergroten;

Verliesarme kwaliteits­componenten in het filter; en:

Zware interne bekabeling.

 

Dat zijn de nieuwe Viva’s

Nu decennia later nog………………